image
attachment-Ceka-Preci-Line

Zatrzaski-Revax-zasuwy-Vertix-kulowe zaczepy-Preci-Clix-belki

Zacznij wpisywać numer katalogowy lub nazwę produktu (małą literą), aby wyszukać.
Szczegółowe informacje o produktach CEKA-PRECI-LINE w zakładce do pobrania

Szukaj:

 

 

Nr
katalogowy

Nazwa i opis produktu

jm

1300P

uchwyt do paralelometru dla patrycy - preci-sagix

1

1301

zestaw wprowadzający p - preci-sagix

zestaw

1303

zestaw wprowadzający m - preci-sagix

zestaw

1311

matryca żółta-mini - preci-sagix

6

1311 B

matryca żółta-mini - preci-sagix

50

1312

matryca biała-mini - preci-sagix

6

1312 B

matryca biała-mini - preci-sagix

50

1313

matryca czerwona-mini - preci-sagix

6

1313 B

matryca czerwona-mini - preci-sagix

50

1314

matryce - opakowanie mieszane - mini- preci-sagix

2+2+2

1316

obudowa matrycy-mini - preci-sagix

6

1316 B

obudowa matrycy-mini - preci-sagix

50

1321

patryca p - mini -preci-sagix

6

1321 B

patryca p - mini -preci-sagix

50

1322

patryca m - mini -preci-sagix

2

1322 B

patryca m - mini -preci-sagix

20

1323

klucz do wtłaczania matrycy - preci-sagix

1 szt

1331

analog patrycy 1,7 - preci-sagix

2 szt

1361

matryca żółta - standard - preci-sagix

6

1361 B

matryca żółta - standard - preci-sagix

50

1362

matryca biała - standard - preci-sagix

6

1362 B

matryca biała- standard - preci-sagix

50

1363

matryca czerwona - standard - preci-sagix

6

1363 B

matryca czerwona - standard - preci-sagix

50

1364

matryce-opakowanie mieszane - standard - preci-sagix

2+2+2

1366

obudowa matrycy - standard - preci-sagix

6

1366 B

obudowa matrycy - standard - preci-sagix

50

1371

patryca p - standard -preci-sagix

6

1371 B

patryca p - standard -preci-sagix

50

1372

patryca m - standard - preci-sagix

2

1372 B

patryca m - standard - preci-sagix

20

1373

patryca v - preci-sagix

1

1381

analog patrycy 2,2 - preci-sagix

2

RA 0063

pierścień patrycy do odlewania ze stopami szlachetnymi - stop irax

1

RA 0064

pierścień patrycy do dolewania ze stopami nieszlachetnymi - stop noprax

1

IMP-XS-042

śrubokręt preci-ball/clix

1

CEKA BOND CB1

klej do mocowania części wkręcanych np główek zatrzasków

5 ml

IMP-CK-014

wosk do frezowania utwardzany tworzywem

4

1276

zewnątrzkoronowy zatrzask kulkowy preci-clix ti-v

1kpl

1277

zewnątrzkoronowy zatrzask kulkowy preci-clix p-v

1kpl

RE 0031

główka retencyjna pallax+utrzymywacz przestrzeni

2+2

694 C

główka retencyjna pallax+utrzymywacz przestrzeni

2+2

RA 61 TI

ceka-osiowy do lutowania lutowiem ceka sol filigran

1 kpl

RA 63 TI

ceka-osiowy - patryca odlewana z wkładem z metalu szlachetnego

1 kpl

691 TI

ceka-osiowy do lutowania lutowiem ceka sol filigran

1 kpl

693 TI

ceka-osiowy - patryca odlewana z wkładem z metalu szlachetnego

1 kpl

RE 0785 TI

ceka-revax -m2 - zatrzask osiowy do techniki klejenia

1 kpl

RE 0795 TI

ceka-revax -m2 - zatrzask osiowy do zatapiania w tworzywie

1 kpl

OL 0885 TI

ceka-revax -m3 -zatrzask osiowy do techniki klejenia

1 kpl

OL 0895 TI

ceka-revax -m3 -zatrzask osiowydo zatapiania w tworzywie

1 kpl

RE 0185 TI

ceka-revax - m2 - zatrzask zewnątrzkoronowy - klej

1 kpl

OL 0285 TI

ceka-revax - m3 - zatrzask zewnątrzkoronowy - klej

1 kpl

RE 0175 TI

ceka-revax - m2 - zatrzask zewnątrzkoronowy - akryl

1 kpl

OL 0275 TI

ceka-revax - m3 - zatrzask zewnątrzkoronowy - akryl

1 kpl

RE 0161 TI

ceka-revax - m2 - zatrzask zewnątrzkoronowy - laser

1 kpl

OL 0261 TI

ceka-revax -m3 - zatrzask zewnątrzkoronowy - laser

1 kpl

RE 0195 TI

ceka-revax -m2 - zatrzask zewnątrzkoronowy - akryl

1 kpl

OL 0295 TI

ceka-revax -m3 - zatrzask zewnątrzkoronowy - akryl

1 kpl

RE 0185 NP

revax m2 zewnątrzkoronowy do wklejania przy pomocy ceka site

1 kpl

OL 0285 NP

revax m3 zewnątrzkoronowy do wklejania przy pomocy ceka site

1 kpl

RE 0175 NP

revax m2 zewnątrzkoronowy do montażu w akrylu z częścią zewnętrzną

1 kpl

OL 0275 NP

revax m3 zewnątrzkoronowy do montażu w akrylu z częścią zewnętrzną

1 kpl

RE 0161 NP

revax m2 zewnątrzkoronowy z częścią retenc. do lutowania

1 kpl

OL 0261 NP

revax m3 zewnątrzkoronowy z częścią retenc. do lutowania

1 kpl

RE 0195 NP

revax m2 zewnątrzkoronowy z częścią retenc. do montażu w akrylu

1 kpl

OL 0295 NP

revax m3 zatrzask zewnątrzkoronowy z częścią retencyjn do akrylu

1 kpl

RE 0185 IR

revax m2 zewnątrzkoronowy do wklejania ceka site

1 kpl

OL 0285 IR

revax m3 zewnątrzkoronowy do wklejania przy pomocy ceka site

1 kpl

RE 0175 IR

revax m2 zewnątrzkoronowy do montażu w akrylu z częścią zewnętrzną

1 kpl

OL 0275 IR

revax m3 zewnątrzkoronowy do montażu w akrylu z częścią zewnętrzną

1 kpl

RE 0161 IR

revax m2 zewnątrzkoronowy z częścią retencyjną do lutowania

1 kpl

OL 0261 IR

revax m3 zewnątrzkoronowy z częscia retencyjną do lutowania

1 kpl

RE 0195 IR

revax m2 zewnątrzkoronowy z częścią retencyjną do montażu w akrylu

1 kpl

OL 0295 IR

revax m3 zatrzask zewnątrzkoronowy z częścią retencyjną do montażu w akrylu

1 kpl

RE 0085

część retencyjna do klejenia titanax+ część do powielania

2+2

694 AR

część retencyjna do klejenia titanax+ część do powielania

2+2

RE 0075

część retencyjna - zewnętrzna do montowania w tworzywie - titanax

2

694 AKS

część retencyjna - zewnętrzna do montowania w tworzywie - titanax

2

RE 0095

część retencyjna z kołnierzem do montowania w tworzywie titanax

2

694 AKS2

część retencyjna z kołnierzem do montowania w tworzywie titanax

2

RE 0061

część retencyjna do lutowania pallax

2

694 AS

część retencyjna do lutowania pallax

2

RE 0065

część retencyjna do techniki spawania laserem tytan

2

694 AL

część retencyjna do techniki spawania laserem tytan

2

RE 0031

główka retencyjna pallax+utrzymywacz przestrzeni

2+2

694 C

główka retencyjna pallax+utrzymywacz przestrzeni

2+2

RE 0096

utrzymywacz przestrzeni inox

10

694 B

utrzymywacz przestrzeni inox

10

RE 0100 TI

matryca do wklejania przy pomocy ceka site - titanax

3+1

OL 0200 TI

matryca titanax do wklejania przy pomocy ceka site

3+1

RE 0100 NP

matryca do odlewania ze stopami nieszlachetnymi - noprax

3+1

OL 0200 NP

matryca noprax do odlewania ze stopami nieszlachetnymi

3+1

RE 0100 IR

matryca do odlewania ze stopami szlachetnymi - irax

3+1

OL 0200 IR

matryca irax do odlewania ze stopami szlachetnymi

3+1

RA 0061

pierścień do lutowania przy użyciu ceka sol filigran - stop pallax

1

RA 0063

pierścień patrycy do odlewania ze stopami szlachetnymi - stop irax

1

693 D

pierścień patrycy do odlewania ze stopami szlachetnymi - stop irax

1

RA 0091

matryca do stosowania z tworzywem akrylanowym - stop titanax

1

RA 0055

utrzymywacz przestrzeni - duży

1

691 E

utrzymywacz przestrzeni - duży

1

RE 0700 TI

matryca titanax+ utrzymywacz z tworzywa

1+1

OL 0800 TI

matryca titanax+ utrzymywacz z tworzywa

1+1

OL 694 D

belka z tworzywa z 2 matrycami irax

1

RE 0031-195

główka wkręcalna pallax ze strefą retencji 1,95 mm

2

RE 0031 L

główka wkręcalna pallax dłuższa 0,3 mm

2

694 C / 195

główka wkręcalna pallax ze strefą retencji 1,95 mm

2

694 C / 202

główka wkręcalna pallax ze strefą retencji 2,02 mm

2

694 C / 209

główka wkręcalna pallax ze strefą retencji 2,09 mm

2

694 C/L

główka wkręcalna pallax dłuższa 0,3 mm

2

AF 69

podkładka dystansująca

10

A 1

klucz do aktywacji i wkręcania główki zatrzasku

1

RE H 5

klucz do wkręcania główki zatrzasku

1

RE H 79

klucz do dezaktywacji główki zatrzasku

1

H 30

sztyft do kontroli zużycia matrycy

4

P 8

sztyft do matrycy zatrzasku m2 i m3 titanax i jej piaskowania

1

RE P 2/5

sztyft do wklejania matrycy

1

RE H 20

diament do techniki klejenia

2

RE H 10

frez do obróbki kołnierza w protezie

1

RE P 7

sztyft do paralelometru do zielonych utrzymywaczy matrycy

1

P 7

sztyft do paralelometru do zielonych utrzymywaczy matrycy

1

RE P 4

sztyft do paralelometru dla pierścieni zatrzasków osiowych

1

P 4

sztyft do paralelometru dla pierścieni zatrzasków osiowych

1

RE H 2

sztyft do pobierania wycisków

2

H 2

sztyft do pobierania wycisków

2

RE H 14

sztyft do pobierania wycisków + utrzymywacz przestrzeni

2+2

H 14

sztyft do pobierania wycisków + utrzymywacz przestrzeni

2+2

RE H 13

analog matrycy + utrzymywacz przestrzeni

2+2

H 13

analog matrycy + utrzymywacz przestrzeni

2+2

RE H 1

główka robocza

2

H 1

główka robocza

2

RE H 16

sztyft do lutowania przy zatrzaskach zewnątrzkoronowych

2

H 16

sztyft do lutowania przy zatrzaskach zewnątrzkoronowych

2

RE H 4

sztyft do lutowania przy zatrzaskach osiowych

2

H 4

sztyft do lutowania przy zatrzaskach osiowych

2

1701

zaczep kładkowy preci-horix standard

zestaw

1703

utrzymywacz przestrzeni preci-horix

6

1703B

utrzymywacz przestrzeni preci-horix

50

1704

profil z tworzywa preci-horix

6

1704B

profil z tworzywa preci-horix

50

1705

sztyft do wciskania matryc preci-horix

2

1706

obudowa - łoże matrycy preci-horix

6

1706B

obudowa - łoże matrycy preci-horix

50

1707

analog profilu kładki preci-horix

2

1708

uchwyt do paralelometru preci-horix

1

1731

zaczep kładkowy preci-horix - plasticwax

zestaw

1734

profil kładki z wosku plasticwax - preci-horix

4

1734B

profil kładki z wosku plasticwax - preci-horix

50

1741

zaczep kładkowy preci-horix combi

zestaw

1011/B

belka "u" z tworzywa - standard

4

1012/B

belka owalna z tworzywa - mini

1

1013/B

belka owalna z tworzywa - standard

1

1100 P

uchwyt do paralelometru preci-bar -standard

1

1100/H/MR/IN

matryca z inox - standard

1

1102 P

uchwyt do paralelometru preci-bar mini

1

1102/H/MR/IN

matryca preci-bar mini inox + utrzymywacz przestrzeni

1+1

10001

zasuwy wewnątrzkoronowe preci-tubix n- cylindryczne, małe

6

10002

zasuwy wewnątrzkoronowe preci-mortix n - stożkowe

6

10004

zasuwy wewnątrzkoronowe preci-tubix m- cylindryczne, duże, odwracalne

6

10005

zasuwy wewnątrzkoronowe preci-tubix-mortix combi - opakowanie mieszane

2+2+2

1105

matryca la + sm preci-clip stop orax + utrzymywacz przestrzeni

2+2

1106

matryca la + sm preci-clip stop inox + utrzymywacz przestrzeni

2+2

1125

matryca oc preci-clip stop orax + utrzymywacz przestrzeni

2+2

1125AB

matryca oc preci-clip stop orax + utrzymywacz przestrzeni

20+20

1126

matryca oc preci-clip stop inox + utrzymywacz przestrzeni

2+2

1126AB

matryca oc preci-clip stop inox + utrzymywacz przestrzeni

20+20

1801

zasuwy zewnątrzkoronowe preci-vertix standard

zestaw

1802

matryca preci-vertix/horix żółta

6

1802B

matryca preci-vertix/horix żółta

50

1803

patryca preci-vertix standard

6

1803B

patryca preci-vertix standard

50

1804

sztyft do wciskania matrycy preci-vertix

1

1805

matryca preci-vertix/horix biała

6

1805B

matryca preci-vertix/horix biała

50

1806

matryca preci-vertix/horix czerwona

6

1806B

matryca preci-vertix/horix czerwona

50

1807

matryca preci-vertix/horix- opakowanie mieszane

2+2+2

1808

obudowa - łoże matrycy preci-vertix

6

1808B

obudowa - łożematrycy preci-vertix

50

1811

zasuwy zewnątrzkoronowe preci-vertix p

zestaw

1812

zasuwy zewnątrzkoronowe preci-vertix p combi

zestaw

1813

patryca preci-vertix p + uchwyt do paralelometru

6+1

1813B

patryca preci-vertix p

50

1815

uchwyt do paralelometru preci-vertix

1

1819

analog zasuwy preci-vertix

2

1820

zasuwa zewnątrzkoronowa regulowana preci-vertix at k

1 kpl.

1821

zasuwa zewnątrzkoronowa retencyjna preci-vertix at m

1 kpl.

1822

część z tworzywa preci-vertix at - żółta

6

1822R

część z tworzywa preci-vertix at - czerwona

6

1823

zasuwa preci-vertix at m

1

1824

zasuwa preci-vertix at k

6+1

1826

matryca preci-vertix at

1

1827

część do powielania preci-vertix at

6

1828

śruba preci-vertix at

1

1829

śrubokręt preci-vertix at

1

1845

uchwyt do paralelometru preci-vertix

1

1201

zaczep kulkowy preci-ball standard orax/orax

1 kpl.

1201 A

matryca preci-ball au stop orax

1

1201 AB

matryca preci-ball au stop orax

20

1201B

pierścień roboczy preci-ball

1

1201 C

patryca preci-ball au stop orax

1

1201 E

utrzymywacz przestrzeni preci-ball

1

1201 P

uchwyt patrycy do paralelometru preci-ball /clix

1

1201 D

analog patrycy preci-ball / clix

2+2

1203

zatrzask kulkowy preci-ball titanax / pallax

1 kpl.

1203 C

patryca preci-ball- stop pallax

1

1205

zaczep kulkowy preci-ball pc titanax / tworzywo

1 kpl.

1205 A

matryca preci-ball- stop titanax

1

1205 AB

matryca preci-ball - stop titanax

20

1205 C

patryca pa preci-ball

1

1205 CB

patryca pa preci-ball

50

1206

zaczep kulkowy preci-ball cv orax / titanax

1 kpl.

1206 C

patryca preci-ball / clix v

1

1206CL

patryca preci-ball v długa

1

1211 P

uchwyt matrycy do paralelometru preci-clix / ball

1

IMP-XS-042

śrubokręt preci-ball / clix

1

1220

klucz do aktywowania preci-ball

1

1221

klucz do dezaktywowania preci-ball

1

1251

osiowy zaczep kulkowy preci-clix ati

1 kpl.

1252

osiowy zaczep kulkowy preci-clix ap

1 kpl.

1261

osiowy zaczep kulkowy preci-clix cv

1 kpl.

1291

osiowy zaczep kulkowy preci-clix rti

1 kpl.

1292

osiowy zaczep kulkowy preci-clix rp

1 kpl.

1299

zestaw dla lekarza preci-clix

zestaw

RE 04 TI

utrzymywacz patrycy preci-clix

4

1231

matryca preci-clix żółta

6

1231B

matryca preci-clix żółta

50

1232

matryca preci-clix biała

6

1232B

matryca preci-clix biała

50

1233

matryca preci-clix czerwona

6

1233B

matryca preci-clix czerwona

50

1234

matryce preci-clix zestaw mieszany

2+2+2

1235

obudowa - łoże matrycy preci-clix

6

1235B

obudowa - łoże matrycy preci-clix

50

1236

element do powielania preci-clix

6

1251 B

pierścień elastyczny preci-clix

6

1271 C

patryca ti preci-clix

1

1272

zaczep kulkowy zewnątrzkoronowy preci-clix p-ti

1 kpl.

1281

zaczep kulkowy zewnątrzkoronowy preci-clix ti-p

1 kpl.

1281 C

patryca pe preci-clix

1

1282

zewnątrzkoronowy zaczep kulkowy preci-clix p-p

1 kpl.

1291 C

sztyft korzeniowy - preci-clix

1

1222

sztyft do wtłaczania preci-clix

1

1226

wiertła zestaw - preci-clix r

1+1+1

1227

wiertło prowadzące - preci-clix

1

1228

wiertło wykonania łoża - preci-clix

1

1229

wiertło precyzyjnej kalibracji - preci-clix

1

1230

preci-clix - frez do patrycy

2

RE P 7

sztyft do paralelometru do zielonych utrzymywaczy

1

RE H 14

sztyft do pobierania wycisków + utrzymywacz przestrz.

2+2

RE H 2

sztyft do pobierania wycisku

2

1222

sztyft do wtłaczania preci-clix

1

2001

sztyfty dokorzeniowe preci-post m - zestaw mieszany

zestaw

2002

sztyfty dokorzeniowe preci-post m dla lekarza -żółte / niebieskie

50+50

2002B

sztyfty dokorzeniowe preci-post m dla lekarza - niebieskie

50

2002G

sztyfty dokorzeniowe preci-post m dla lekarza - żółte

50

2003BL

sztyfty dokorzeniowe preci-post m laboratoryjne - niebieskie

50

2003GL

sztyfty dokorzeniowe preci-post m laboratoryjne - żółte

50

2003L

sztyfty dokorzeniowe preci-post m laboratoryjne, żółte / niebieskie

50+50

2004B

poszerzacz preci-post m, niebieski

1

2004G

poszerzacz preci-post m, żółty

1

2050

zestaw sztyftów preci-post cc

4 x 50

2051A

sztyfty z tworzywa preci-post cc - żółte

50

2052B

sztyfty z tworzywa preci-post cc - czerwone

50

2053C

sztyfty z tworzywa preci-post cc - niebieskie

50

2054D

sztyfty z tworzywa preci-post cc- zielone

50

2060

zestaw sztyftów preci-post cc (20+15+10+5)

zestaw

CEKA SITE

klej anaerobowy kompozyt dwuskładnikowy

1 kpl

CEKA BOND CB1

klej do mocowanie gwintu zatrzasku

5 ml

140-3CB-20

opaker - matriał kryjący przed wypalaniem ceramiki

20 g

IMP-CK-014

wosk do frezowania utwardzany tworzywem 8* profile

4

IMP-CK-045

wosk do frezowania utwardzany tworzywem

45 gr

1601

trzymadełko do drutu, srebrny gwintowany drut, 3 wiertła

Zestaw

1602

drut srebrny ag gwintowany do perma-ret

1 m

1604

trzymadełko do drutu perma-ret

1

1606

3 wiertła perma-ret

3

6701

ceka multi composite 2x 4 g + 6 końcówek mieszających

kpl

6702

ceka multi primer

5 ml

6501

izolator na bazie lateksu

15 ml

CS 00

lutowie

grWyślij zapytanie ofertowe na zaznaczone produkty

Firma:
E-mail:
Tel/fax:
Temat:
Wiadomość:

*Wypełniając i wysyłając formularz akceptuję, że administratorem powyższych danych osobowych będzie OMNI SCALA B. KLINKERT, ul. Księska 4-6, 52-020 Wrocław, NIP 8990003354. Dane wprowadzone do formularza przetwarzane będą wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a "RODO"). Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do przetworzenia zapytania oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania. Polityka prywatności .

*Wyrażam zgodę dla OMNI SCALA B. KLINKERT, ul. Księska 4-6, 52-020 Wrocław, NIP 8990003354 na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o produktach, usługach oraz sporządzania ofert drogą elektroniczną na podany adres email/numer telefonu, zgodnie z polityką prywatności: Polityka prywatności. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści informacji, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania.

* - podanie danych jak i akceptacja punktów oznaczonych gwiazdką jest dobrowolna, jednak brak akceptacji powyższych punktów uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia stosownej oferty.

sagix-1300Psagix 1300P
sagix-psagix 1301
sagix-msagix 1303
sagix-matrycasagix 1311
zatrzask-revax-osiowyrevax RE0785TI
sagix-matrycasagix 1311B
sagix-matrycasagix 1312
sagix-matrycasagix 1312B
sagix-matrycasagix 1313
sagix-matrycasagix 1313B
sagix-matrycasagix-1314
sagix-obudowasagix 1316
sagix-obudowa-matrycysagix 1316B
sagix-patrycasagix 1321
sagix-patrycasagix 1321B
sagix-patrycasagix 1322
sagix-patrycasagix 1322B
sagix-kluczsagix 1323
sagix-analogsagix 1331
sagix-matrycasagix 1361
sagix-matrycasagix 1361B
sagix-matrycasagix 1362
sagix-matrycasagix 1362B
sagix-matrycasagix 1363
sagix-matrycasagix 1363B
sagix 1364
sagix obudowasagix 1366
sagix-obudowasagix 1366B
sagix-patrycasagix 1371
sagix-patryca sagix 1371B
sagix-patrycasagix 1372
sagix-patrycasagix 1372B
sagix-patrycasagix 1373
sagix-analog-patrycysagix 1381
sagix-pierscien patrycysagix RA0063
sagix-pierscien-patrycy
sagix-srubokretsagix IMP-XS-042
ceka-bond-klejceka bond CB1
plasticwax-woskplasticwax IMP-CK-014
zatrzask-clix-kulkowyclix 1276
zatrzask-clix-kulkowyclix 1277
glowka-retencyjnagłówka retencyjna RE0031
glowka-retencyjnagłówka M3 694C
zatrzask-osiowyzatrzask RA61TI
zatrzask-osiowyzatrzask RA63TI
zatrzask-osiowyzatrzask 691TI
zatrzask osiowyzatrzask 693TI
revax-zatrzask revax RE0795TI
revax-zatrzask revax OL0885TI
revax-zatrzask revax OL0895TI
revax-zatrzask revax RE0185TI
revax-zatrzask revax OL0285TI
revax-zatrzask revax RE0175TI
revax-zatrzask revax OL0275TI
revax-zatrzask revax RE0161TI
revax-zatrzask revax OL0261TI
zatrzask-revax revax RE0195TI
Zatrzask-revax revax OL0295TI
revax-zatrzaskrevax RE0185NP
zatrzask revaxrevax OL0285NP
zatrzask-revaxrevax RE0175NP
zatrzask-revaxrevax OL0275NP
zatrzask-revaxrevax RE0161NP
zatrzask-revaxrevax OL0261NP
revax-zatrzaskrevax RE0195NP
revax-zatrzaskrevax OL0295NP
revax-zatrzaskrevax RE0185IR
zatrzask-revaxrevax OL0285IR
zatrzask-revaxrevax RE0175IR
zatrzask-revaxrevax OL0275IR
revax-zatrzaskrevax RE0161IR
revax-zatrzaskrevax OL261IR
revax-zatrzaskrevax RE0195IR
zatrzask-revaxrevax OL0295IR
czesc-retencyjnaczęść retencyjna RE0085
czesc-retencyjnaczęśc retencyjna 694AR
czesc-retencyjnaczęśc retencyjna RE0075
czesc-retencyjnaczęść retencyjna 694AKS
czesc-retencyjnaczęść retencyjna RE0095
czesc-retencyjnaczęść retencyjna 694AKS2
czesc-retencyjnaczęść retencyjna RE0061
czesc-retencyjnaczęść retencyjna 694AS
część retencyjna RE0065
czesc-retencyjnaczęść retencyjna 694AL
glowka-retencyjnagłówka retencyjna RE0031
utrzymywacz przestrzeni RE0096
utrzymywacz-przestrzeniutrzymywacz przestrzeni 694B
matrycamatryca RE0100TI
matrycamatryca OL0200TI
matrycamatryca RE0100NP
matrycamatryca OL0200NP
matrycamatryca RE0100IR
matrycamatryca OL0200IR
pierscien-patrycypierścien patrycy RA0061
pierscien patrycypierścień patrycy 693D
matrycamatryca RA0091
utrzymywacz- przestrzeniutrzymywacz przestrzeni RA0055
utrzymywacz-przestrzeniutrzymywacz przestrzeni 691E
matrycamatryca RE0700TI
matrycamatryca OL0800TI
belka-z-matrycamibelka+matryce OL694D
glowkagłówka RE0031-195
glowkagłówka RE0031L
glowkagłówka 694C/195
glowkagłówka 694C/202
glowkagłówka 694C/209
glowkagłówka 694C/L
podkladka-dystansujacapodkładka dystansująca AF69
kluczklucz A1
kluczklucz do wkręcania REH5
kluczklucz do dezaktywacji RE H 79
sztyftysztyfty H 30
sztyftsztyft do matrycy P8
sztyftsztyft RE P 2/5
diament-technika klejeniadiament do techniki klejenia RE H 20
frez-protetykafrez RE H 10
sztyft-cekasztyft do paralelometru RE P 7
sztyft-cekasztyft do paralelometru P7
sztyftsztyft do paralelometru RE P 4
sztyftsztyft do paralelometru P4
sztyftsztyft do pobierania wycisków RE H 2
sztyftsztyft do pobierania wycisków H 2
sztyftsztyft do lutowania RE H 14
sztyftsztyft do lutowania H 14
analog-matrycyanalog matrycy RE H 13
analog matrycyanalog matrycy H 13
glowka-roboczagłówka robocza RE H 1
glowka-roboczagłówka robocza H 1
sztyftsztyft do lutowania RE H 16
sztyftsztyft do lutowania H 16
sztyftsztyft do lutowania RE H 4
sztyftsztyft do lutowania H 4
horix-standardhorix 1701
horix-utrzymywacz przestrzenihorix- 1703
horix-utrzymywacz przestrzenihorix- 1703B
horix-kladkahorix 1704
horix-kladkahorix 1704B
horix-sztyfthorix 1705
horix-obudowahorix 1706
horix-obudowahorix 1706B
horix-analoghorix 1707
horix-uchwythorix 1708
horix-plasticwaxhorix 1731
horix-kladkahorix 1734
horix-kladkahorix 1734B
horix-combihorix 1741
bar-belkabar 1011B
bar-belkabar 1012B
bar-belkabar 1013B
bar-uchwytbar 1100P
bar-matrycabar 1100/H/MR/IN
bar-uchwytbar 1102P
bar-matrycabar 1102/H/MR/IN
tubix-zasuwytubix 10001
mortix-zasuwymortix 10002
tubix-zasuwytubix 10004
tubix-mortix-zasuwytubix mortix combi 10005
clip-matrycaclip 1105
clip-matrycaclip 1106
clip-matrycaclip 1125
clip-matrycaclip 1125AB
clip-matrycaclip 1126
clip-matrycaclip 1126AB
vertix-standardvertix 1801
vertix-matrycavertix 1802
vertix-matrycavertix 1802B
vertix-zasuwavertix 1803
vertix-zasuwavertix 1803B
vertix-sztyftvertix 1804
vertix-matrycavertix 1805
vertix-matrycavertix 1805B
vertix-matrycavertix 1806
vertix-matrycavertix 1806B
vertix-matrycavertix 1807
vertix-obudowavertix 1808
vertix-obudowavertix 1808B
vertix-pvertix 1811
vertix-p-combivertix 1812
vertix-zasuwavertix 1813
vertix-zasuwavertix 1813B
vertix-sztyftvertix 1815
vertix-analogvertix 1819
vertix-at-kvertix 1820
vertix-at-mvertix 1821
vertix-atvertix 1822
vertix-at1822R
vertix-zasuwavertix 1823
vertix-zasuwavertix 1824
vertix-matrycavertix 1826
vertix-atvertix 1827
vertix-srubavertix 1828
vertix-srubokretvertix 1829
vertix-uchwytvertix 1845
ball-standard-or-orball 1201
ball-matrycaball 1201A
ball-matrycaball 1201AB
ball-pierscienball 1201B
ball-patrycaball 1201C
ball-utrzymywaczball 1201E
ball-uchwyt-patrycyball 1201P
ball-analogball 1201D
ball-standard-ti-paball 1203
ball-patrycaball 1203C
ball-pcball 1205
ball-matrycaball 1205A
ball-matrycaball 1205AB
ball-patrycaball 1205C
ball-patrycaball 1205CB
ball-cvball 1206
ball-patrycaball 1206
ball-patrycaball 1206CL
ball-uchwyt matrycyball 1211P
ball-kluczball 1220
ball-kluczball 1221
zatrzask-clix-kulkowyclix 1251
zatrzask-clix-kulkowyclix 1252
zatrzask-clix-kulkowyclix 1261
clix-zatrzaskclix 1291
clix-zatrzaskclix 1292
clix-zestawclix 1299
clix-utrzymywaczclix RE04TI
clix-matrycaclix 1231
clix-matrycaclix 1231B
clix-matrycaclix 1232
clix-matrycaclix 1232B
clix-matrycaclix 1233
clix-matrycaclix 1233B
clix-matrycaclix 1234
clix-obudowaclix 1235
clix-obudowaclix 1235B
clix-do-powielaniaclix 1236
clix-pierscienclix 1251B
clix-patrycaclix 1271C
zatrzask-clix-kulkowyclix 1272
zatrzask-clix-kulkowyclix 1281
clix-patrycaclix 1281C
zatrzask-clix-kulkowyclix 1282
clix-sztyftclix 1291C
clix-kluczclix 1222
clix-wiertloclix 1226
clix-wiertloclix 1227
clix-wiertloclix 1228
clix-wiertloclix 1229
clix-frezclix 1230
sztyfty-dokorzeniowepost m 2001
sztyfty-dokorzeniowepost m 2002
sztyfty-dokorzeniowepost m 2002B
sztyfty dokorzeniowepost m 2002G
sztyfty-dokorzeniowepost m 2003BL
sztyfty dokorzeniowepost m 2003GL
sztyfty dokorzeniowepost m 2003L
post-wiertlopost 2004B
post-wiertlopost 2004G
post-sztyftypost m 2500
post-sztyftypost m 2501
post-sztyftypost m 2501B
post-sztyftypost m 2502
post-sztyftypost m 2502B
post-sztyftypost m 2503
post-cc-sztyftypost cc 2050
post-cc-sztyftypost cc 2051A
post-cc-sztyftypost cc 2052B
post-cc-sztyftypost cc 2053C
post-cc-sztyftypost cc 2054D
post-cc-sztyftypost cc 2060
post-cc-sztyftypost cc 2551A
post-cc-sztyftypost cc 2552B
post-cc-sztyftypost cc 2553C
post-cc-sztyftypost cc 2554D
post-cc-wiertlopost cc 2951A
post-cc-wiertlopost cc 2952B
post-cc-wiertlopost cc 2953C
post-cc-wiertlopost cc 2954D
ceka-site-klejceka site
opaker-materiał kryjący3C-BOND 140-3CB-20
plasticwax-woskplasticwax IMP-CK-045
perma-ret-trzymadelkoperma-ret 1601
perma-ret-drutperma-ret 1602
perma-ret-trzymadelkoperma-ret 1602
perma-ret-wiertloperma-ret 1606
ceka-multiceka multi 6701
ceka-multiceka multi 6702
preci-sep-izolatorpreci-sep 6501
sol-lutowiesol CS00